Hướng dẫn tạo tài khoản Mi trên máy Điện thoại

Đăng bởi Admin
Thứ Mon,
11/11/2019
  • Bước 1: 

 vào Settings ( Cài đặt)  ==>  Mi Account ( Tài khoản Mi) ==> Create an account ( Tạo tài Khoản mới)

Tiếp tục bạn chọn như hướng dẫn nhé!  (2.) – (3.)

—-Tiếp tục —

Bước (4.) này xong , bạn sẽ đến phần nhập Mật khẩu Mi nữa là xong phần tạo Tài khoản Mi nhé.

Và nó sẽ hiện ra như hình dưới , bạn chọn vào Mi Cloud ==> bật tìm thiết bị ( Find my devices)

 

  • Bước 2:  Hướng dẫn các bạn bật tìm thiết bị ( find my devices) trên điện điện thoại của bạn như hình dưới:

– Bạn vào Cài đặt ( settings) ==> Mi Account ( Tài khoản MI) ==> Mi Cloud  để xem và bật Find my devices lên nhé

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: