Hướng dẫn cài Tiếng Việt cho máy Lenovo

Đăng bởi Admin
Thứ Mon,
11/11/2019

Kích hoạt thêm ngôn ngữ cho máy Lenovo giúp bạn thêm ngôn ngữ cho máy có thể thêm tiếng việt cho các máy xách tay không có tiếng việt và đặc biệt hỗ trợ các máy android chưa root.

Để kích hoạt thêm ngôn ngữ cho máy Android bạn thao tác theo hướng dẫn:

Bạn cần 1 máy tính cài sẵn ADB Tool (Minimal ADB and Fastboot) tải về tại đây

Bạn cài driver đầy đủ cho máy tại đây

Bước 1: Cài MoreLocale 2 của C-LIS CO., LTD. (C-LIS Crazy Lab.). Cài xong không mở lên nhằm tránh lỗi khi gõ lệnh vì ứng dụng đang chạy.

Cài MoreLocale 2

Bước 2: Bật tùy chọn nhà phát triển (Cài đặt cho nhà phát triển)

Tham khảo: Cài đặt > Giới thiệu > Số hiệu bản tạo > Ấn 7 lần vào số hiệu bản tạo. Tùy và mỗi model máy mà cách bật nhà phát triển khác nhau.

Bật tùy chọn nhà phát triển

Bước 3: Vào Cài đặt > Tùy chọn cho người phát triển > Bật Chế độ USB debug.

Cài đặt > Tùy chọn cho người phát triển > Bật Chế độ USB debug

Bước 4: Kết nối điện thoại/MTB với máy tính > OK, cho phép gỡ lỗi USB.

Kết nối điện thoại/MTB với máy tính > OK, cho phép gỡ lỗi USB

Bước 5: Trên máy tính, mở Minimal ADB and Fastboot đã cài ở trên.

Nhập vào lệnh sau để kiểm tra Minimal ADB and Fastboot đã nhận được thiết bị của bạn chưa?

Lệnh 1: adb devices

Nếu chưa nhận bạn cần kiểm tra driver và thử lại.

Nhập tiếp lệnh sau để cấp quyền cho MoreLocale 2 thay đổi thiết lập của máy.

Trên máy tính, mở Minimal ADB and Fastboot đã cài ở trên

Lệnh 2: adb shell pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocale android.permission.CHANGE_CONFIGURATION

Lệnh này bạn có thể thấy khi mở MoreLocale 2 lần đầu.

Không báo lỗi như hình trên là bạn đã thành công.

Trường hợp báo lỗi, không được bạn khởi động lại máy và thử lại.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: